Tværfaglige temaer

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Tværfaglige temaer

 

 

I det følgende vil der blive præsenteret fem eksempler på tværfaglige temaer, der alle kredser omkring oktober ’43. Alt materiale, litteraturlister og evt. metode kan findes under de forskellige fag.

 

Repræsentationer af Holocaust

Hændelser omkring Holocaust er blevet skildret i mange sammenhænge og med forskellige udtryksformer. I et tværfagligt AT-forløb vil det være interessant at se på, hvordan Holocaust er blevet formidlet gennem kunst og litteratur.

 

Arbejdsspørgsmål: Hvordan bliver Holocaust set og fremstillet i eftertiden? Hvilke forskelle er der i de forskellige narrativer omkring Holocaust?

 

Billedkunst.

Musik

Dansk

 

 

Racediskrimination

Den ideologiske baggrund for Holocaust var idéen om, at nogle menneskelige ”racer” var bedre og mere værd end andre. Derfor kan det være relevant at kigge på, hvordan racediskrimination fungerede under Holocaust, og om den fx havde nogen indvirkning på begivenhederne i oktober 1943.

 

Arbejdsspørgsmål: Hvordan retfærdiggøres diskriminationen af jøderne under Holocaust? Hvilken betydning har diskriminationen af jøderne i praksis? Fandtes der også racediskrimination mod jøder i Danmark?

 

Samfundsfag

Biologi

Fransk

Dansk

Tysk

 

 

Flugten til Sverige

De fleste danske jøder nåede at flygte til Sverige, inden de blev pågrebet af den nazistiske besættelsesmagt. Dette bliver ofte fortalt som en lykkelig historie, men at flygte og at være flygtning er sjældent en lykkelig omstændighed. Det er en ganske traumatisk situation, som sætter varige spor.

 

Arbejdsspørgsmål: Hvordan oplevede de danske jøder flugten til Sverige? Hvordan erindre vi den i dag, og hvilke narrativer lægges der ned over historien?

 

Historie

Dansk

Billedkunst

 

 

Civilsamfundets reaktion på Holocaust

Spørgsmålet, der oftest blev stillet efter Holocaust, var: ”Hvordan kunne det ske?” Her kan det være relevant at kigge på civilsamfundet i de forskellige europæiske lande for at undersøge, hvorfor nogle aktivt kæmpede for og imod den nazistiske ideologi, og hvorfor mange så passivt til. Her er sprogfagene især relevante, da man kan foretage en komparativ analyse af civilsamfundets reaktion på Holocaust i fx Tyskland, Danmark og Frankrig.

 

Arbejdsspørgsmål: Hvordan reagerede civilsamfundet på Holocaust i de forskellige europæiske lande? Hvordan påvirkede civilsamfundets reaktioner behandlingen af jøderne? Hvordan adskiller Danmark, Tyskland og Frankrig sig i deres behandling af deres jødiske borgere?

 

Dansk

Tysk

Fransk:

Psykologi

Historie

Religion

 

 

Etiske overvejelser omkring oktober ’43 og Holocaust

I efterskælvet på anden verdenskrig så en hel verden sig tilbage og gruede sig over de rædsomheder, der var sket. Det førte til en større fokus på det internationale samfunds ansvar for at forhindre, at noget lignende skulle ske igen. Det internationale samfund bestemte sig for en moral og etik, som de fra deraf ville følge. Men allerede under anden verdenskrig var der mange, der kommenteret på nazismens etiske forkasteligheder.

 

Arbejdsspørgsmål: Hvilke konsekvenser fik Holocaust og anden verdenskrig for det internationale samfunds retningslinjer? Hvilke argumenter brugte danskere under oktober 1943 for at argumentere imod jødeaktionen? Hvorfor handlede nogle mennesker ud fra deres etiske overbevisninger, mens andre lod stå til?

 

Samfundsfag:

Religion

Psykologi

 

 

Theresienstadt

Ikke alle danske jøder nåede til Sverige i oktober ’43. Omkring 500 danske jøder blev sendt til koncentrationslejren Theresienstadt, hvor de levede indtil de blev hentet hjem i 1945 af de "hvide busser". Omkring 50 danskere døde i Theresienstadt.

 

Arbejdsspørgsmål: Hvordan var livet i Theresienstadt? Hvordan blev jøderne transporteret til koncentrationslejren?

 

Dansk

Historie

Musik

 

 

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark