Introduktion

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Tysk

 

Aktionen mod de danske jøder i oktober 1943 kom efter ti års jødeforfølgelser og jødehad i Tyskland. I tyskfaget vil det derfor være oplagt at arbejde med hele baggrunden for nazismens jødeforfølgelser og udviklingen i Tyskland 1933-1939. For at forholdene i Danmark og Tyskland skal kunne sammenlignes, kan man også gå tilbage i historien og se på de tyske jøders historie i de mange hundrede år før 1933 – fx med udgangspunkt i materiale fra Det Jødiske Museum i Berlin, der netop lægger vægt på at vise hele historien før Holocaust, og på den måde undgå at blive et ”Holocaust-Museum”.

 

I tyskfaget kan man også se på det spørgsmål, der især har været diskuteret efter krigen: Hvad vidste tyskerne om, hvad der skete med deres jødiske naboer? Her kan man med fordel undersøge nyere bøger som Peter Longerichs ”Davon haben wir nichts gewusst. Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933-1945“ (2006) og Bernward Dörners „Die Deutschen und der Holocaust. Was niemand wissen wollte, aber jeder wissen konnte“ (2007)

 

Som helhed henvises til bogen ”Endlösung – Eine Anthologie zur Judenverfolgung im Dritten Reich” og til Yad Vashems ”Deportationen – Täter, Mitläufer, Opfer”, hvorfra vi har fået lov til at bringe to af de vigtigste tekster.

I materialesamlingen her bringes:

  • En kort kronologisk oversigt over forløbet fra 1933-1945
  • Kilder omkring deportationerne af de tyske jøder fra forskellige tyske byer
  • Tekster omkring de tyskere, der hjalp jøderne – f.eks. overlevede ca. 1200 jøder krigen ”under jorden” i Berlin.

     

 

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark