Litteratur

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Litteratur

 

 • Aggernæs, Lene og Martin Mennecke: "Samfundsfag." Kap. XI i bogen Efter Folkedrab – en flerfaglig undervisningsbog. Reg. Af Thomas Brudholm og Martin Mennecke. DIIS 2007

 

 • Bencke, Jens og Flemming Schmidt: Danskerne og Samfundet. Grundbog til samfundsfag C. Columbus 2008 (Heri kap. 2 – ”Hvem er danskerne”)

 

 • Blum, Jacques: "Racisme på dansk." Samfundsfagsnyt 1986. (Blum giver bl.a. side 70 – 76 forklaringer på fordommebegrebet)

 

 • Gundelach, Peter og Nils Mortensen: Ind i sociologien. 2.udg. Gyldendal 1993

 

 • Gustavussen, Kristian & Hansen, Louise Capion: ”FNs folkedrabskonvention. Spændingsfeltet mellem den nationale suverænitet og de universelle menneskerettigheder”. I ”Internationale retsopgør”, tidsskriftet Den ny verden, december 2008.

 

 • Hansen, Carsten Svane m.fl: Samfundslex. Gyldendal uddannelse, 2,udg. Gyldendal 2000

 

 • Krag, Helen: Mangfoldighed, magt og minoriteter. Introduktion til minoritetsforskningens teorier. Forlaget Samfundslitteratur 2007

 

 • Thorndal, Morten Hansen: Ærkedansker – perkerdansker. Forlaget Columbus 2011

 

 • Undervisningsmateriale om antisemitisme, racisme og diskrimination. OSCE/ODIHR, Dansk Institut for Internationale Studier, Anne Frank Huset. 3 hæfter og en lærervejledning. DIIS – se http://www.folkedrab.dk/sw64804.asp

   

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark