Litteratur

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Litteratur

 

Du kan finde mange flere kilder, filmklip og mange andre informationer om oktober 1943 på www.folkedrab.dk

 

 • Antisemitisme i Danmark? Artikler fra forskningsseminar den 2. marts 2001, red af Michael Mogensen. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, 2002
 • Bak, Sofie Lene: Da krigen var forbi. De danske jøders hjemkomst efter besættelsen. Gyldendal 2012
 • Bak, Sofie Lene: Dansk Antisemitisme 1930-1945. Aschehoug 2004
 • Bak, Sofie Lene: Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943-1945. Dansk Jødisk Museum 2010
 • Bak, Sofie Lene: Jødeaktionen oktober 1943. Forestillinger i offentlighed og forskning. Museum Tusculanums Forlag, 2001
 • Banke, Cecilie Felicia Stokholm: Demokratiets skyggeside. Flygtninge og menneskerettigheder i Danmark før Holocaust. Syddansk Universitetsforlag 2005
 • Berenstein, Tatiana: "Betragtninger over forløbet af den mislykkede jødedeportation under den tyske besættelse af Danmark." I Rambam - Tidsskrift for jødisk kultur og forskning 2, 1993 ss. 101-110.
 • Bertelsen, Aage: Oktober 1943. Oplevelser og tilstande under jødeforfølgelsen i Danmark. Gyldendal 1952
 • Den 2. verdenskrig 1939-45“ (leksikon) Poulsen / Kirchhoff / Trommer. Gyldendal, 2002
 • Bryld, Claus & Anette Warring: Besættelsestiden som kollektiv erindring. Roskilde Universitetsforlag, 1998
 • Dage i oktober 43. Vidnesbyrd. Red. Af Bent Blüdnikow og Klaus Rothstein. Forlaget Centrum og Det mosaiske Troessamfund i København 1993
 • Fracapane, Silvia Goldbaum Tarabini: "Myter og misforståelser om deportationerne til Theresienstadt." I Rambam – Tidsskrigft for jødisk kultur og forskning nr.17, København 2008
 • Frederiksen, Peter: Danmark – besat og befriet. Systime 2000
 • ”Gads leksikon om dansk besættelsestid 1939-1945” red. af Kirchhoff / Lauridsen / Trommer. Gad , 2002
 • Holocaust og Civilsamfundets Reaktion. Redigeret af Cecilie Felicia Stockholm Bank og Anders Jerichow. Syddansk Universitetsforlag 2013
 • Hæstrup, Jørgen: Til landets bedste. Hovedtræk af departementschefsstyrets virke 1943-45. 1966
 • Jerichow, Anders: Oktober’43 - Danske jøders flugt til Sverige eller deportation til Theresienstadt. Humanity in Action og Syddansk Universitetsforlag 2013
 • Kirchhoff, Hans: Augustoprøret 1943, Bd. 1-3. Gyldendal 1978
 • Kirchhoff, Hans: Den gode Tysker. G.F. Duckwitz – de danske jøders redningsmand. Gyldendal 2013
 • Kirchhoff, Hans: Et menneske uden pas er ikke noget menneske. Danmark i den internationale flygtningepolitik 1933-1939. Syddansk Universitetsforlag 2005
 • Kirchhoff, Hans: Kamp eller tilpasning. Politikerne og modstanden 1940-45. Gyldendal 1987.
 • Kirchhoff, Hans (red): Nyt lys over oktober 1943. Syddansk Universitetsforlag, 2002
 • Kirchhoff, Hans: Samarbejde og modstand under besættelsen. En politisk historie. Odense Universitetsforlag, 2001
 • Kirchhoff, Hans og Lene Rünitz: Udsendt til Tyskland. Dansk flygtningepolitik under besættelsen. Syddansk Universitetsforlag 2007
 • Kreth, Rasmus & Michael Mogensen: Flugten til Sverige. Aktionen mod de danske jøder oktober 1943. Gyldendal 1995
 • Levin, Elias: Mine erindringer om mit ophold i Theresienstadt. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, 2001.
 • Lidegaard, Bo: Landsmænd. Politikens Forlag 2013
 • Nilsson, Kirsten: De gemte børn. Beretninger fra anden verdenskrig. Gyldendal 2012
 • Rosengreen, Bjørn: Dr. Werner Best og tysk besættelsespolitik i Danmark 1943-1945. Odense Universitetsforlag, 1982.
 • Rünitz, Lone: Af hensyn til konsekvenserne. Danmark og flygtningespørgsmålet 1933-1940. Syddansk Universitetsforlag 2005
 • Rünitz. Lone: Danmark og de jødiske flygtninge 1933 – 1940. En bog om flygtninge og menneskerettigheder. Museum Tusculanums Forlag, 2000
 • Sode-Madsen, Hans (red): Dengang i Theresienstadt. Det mosaiske Troessamfund 1993
 • Sode-Madsen, Hans (red): Føreren har befalet. Jødeaktionen oktober 1943. Samleren, 1993
 • Tortzen, Christian: Gilleleje oktober 1943 – under jødernes flugt. København 1970
 • Yahil, Leni: Et demokrati på prøve. Jøderne i Danmark under besættelsen. Gyldendal 1967

 

 

 

 

 

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark