Materiale

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Materiale

 

Du kan finde en meget stor samling af kilder i kildehæftet “Aktionen mod de danske jøder oktober 1943” - udgivet af Michael Mogensen m.fl. på Systime i 2003 - og på www.folkedrab.dk og www.theresienstadt.dk. Her på siden gengives helt centrale kilder til aktionen mod de danske jøder.

 

Beslutningen om jødeaktionen

 

Advarslen til de danske jøder

Når så mange af de danske jøder undslap til Sverige, skyldes det, at der nogle dage før var kommet en advarsel om aktionen, der gjorde, at rigtig mange havde haft mulighed for at gå “under jorden” - altså skjule sig for tyskerne og deres danske håndlangere. Det fremgår af mange af flygtningenes beretning, hvordan de havde hørt om aktionen og herefter var begyndt at søge efter flugtmuligheder. Nedenfor bringes to beretninger - fra den tidligere overrabbiner i København, Marcus Melchior, der straks efter den 29. august, hvor menighedens overrabbiner dr. Fridiger var blevet arresteret, havde konstitueret sig selv som fungerende overrabbiner - og fra ophavsmanden til informationerne, den tyske marinesagkyndige G.F.Duckwitz. Om Duckwitz er der netop i 2013 udkommet en biografi af den danske besættelsestidshistoriker Hans Kirchhoff med titlen “Den gode Tysker”.

 

 

Flugten til Sverige

De nedenstående tekster er flugtberetninger fra jøder, der måtte flygte i oktober 1943. De er nedskrevet nogenlund samtidig med begivenhederne.

 

De to nedenstående er interviews med jøder, der måtte flygte i oktober 1943, og er foretaget for nylig af Dansk Jødisk Museum. De kommer også ind på det efterfølgende ophold i Sverige.

 

Theresienstadt

Det nedenstående er et interview med Birgit Fischermann, som var en af de danske jøder, der blev deporteret til Theresienstadt. Interviewet er foretaget for nylig af Dansk Jødisk museum.

Se meget mere om Theresienstadt på www.theresienstadt.dk

 

Opholdet i Sverige

De mange danske flygtninge kom ikke ubemærket til Sverige. Deres ankomst og deres ophold blev godt dækket af de svenske medier, der for det meste var meget positivt stemte over for de nyankomne.

(De svenske aviser kan ses i det Kongelige Biblioteks avissamling)

 

Socialltjenesten i Københavns arbjede med de efterladte boliger

Efter oktober 1943 stod de flygtendes lejligheder og boliger tomme tilbage. Derfor begyndte Socialtjenesten i København at varetage disse boliger for at sørge for, at de stod klar til de jødiske flygtninge havde mulighed for at vende hjem igen.

(Samtlige dokumenter fra Socialtjenesten i København kan findes på Københavns Stadsarkiv.)

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark