Om undervisningsmaterialet

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet

 

Denne hjemmeside er tiltænkt som en idébank og en inspiration til, hvordan man kan arbejde med Oktober ’43 i forbindelse med AT i gymnasiet.

 

Hjemmesiden er opdelt efter fag. For hvert fag vil du finde en indledning til, hvordan man inden for faget kan arbejde med Oktober ’43, besættelsestiden eller Anden Verdenskrig. Under hvert fag kan du også finde relevant materiale om emnet, fagets metodiske overvejelser samt en udvidet litteraturliste, som kan være brugbar, hvis du vil vide mere eller skal lave et større projekt.

 

Fagoversigt

Der er i alt ti fag repræsenteret, som hver især belyser emnet fra forskellige vinkler, og der skulle hermed være skabt mulighed for at arbejde med begivenhederne i oktober 1943 på tværs af snævre faggrænser.

 

I billedkunst er der sat fokus på mindesmærker som kunstneriske udtryk for erindringer og hændelser i forbindelse med Oktober ’43. Her kan du desuden dykke ned i værkernes repræsentation i forhold til deres samtid og sammenligne forskellige værker fra Anden Verdenskrig.

 

I biologi er der mulighed for at arbejde med nazisternes forsøg på en naturvidenskabelig forklaring på antisemitisme gennem genetiske grundbegreber og raceteorier. Dette kom blandt andet til udtryk gennem de såkaldte Nürnberglove, der satte fokus på, hvornår man rent genetisk var af jødisk herkomst og derved kunne diskrimineres.

 

Dansk byder på en bred vifte af litteratur, der omhandler Holocaust og Oktober ’43. Materialet består blandt andet af erindringslitteratur og uddrag fra dagbøger. Derudover kan du også finde digte og artikler fra illegale blade, som sætter fokus på censur og retten til at udtrykke sig.

 

I fransk kan du se nærmere på arrestationen af de franske jøder, og det omgivende samfunds reaktion på dette. Materialet ser blandt andet på antisemitismens historie i Frankrig, på Frankrigs situation 1940-1945, på de antijødiske love, arrestationen og den franske befolknings reaktion.

 

I historie er nogle af de vigtigste kilder om selve aktionen samlet, så der er rig mulighed for at undersøge og diskutere baggrunden for beslutningen om at arrestere de danske jøder i oktober 1943. Derudover kan man også beskæftige sig med hvordan aktionen mod jøderne er skildret i historiebøgerne, og hvilke elementer der er blevet lagt vægt på gennem tiden.

 

I musik finder du forskellige musikalske værker, som er udtryk for og en reaktion mod Holocaust. Herved får erindringerne et musikalsk udtryk, og gennem musikken forsøger kunstnerne at formidle grusomhederne, hvilket ofte indebærer, at der bliver taget mere dramatiske og radiale udtryksformer i brug.

 

I psykologi er der mulighed for at arbejde med forskellige psykologiske modeller, der fokuserer på den menneskelige adfærd. Baggrunden for modstand, deltagelse, passivitet i forbindelse med Holocaust og nazisme, samt overvejelser omkring begrebet ondskab, bliver belyst gennem forskellige teoretiske afsæt.

 

I religion finder du tekster, der omhandler forholdet mellem jødedom og kristendom. Dertil er der også tekster fra tiden omkring Oktober ’43, som også omfatter den danske folkekirkes helt specielle holdning til aktionen mod jøderne.

 

Samfundsfag og det tilhørende materiale beskæftiger sig med temaer som integration, assimilation og sociologiske forklaringer på fordomme. Derudover er der mulighed for at læse sig ind på folkedrabskonventionen, menneskerettigheder og retssystemets rolle under Nürnbergprocessen.

 

I tysk er der fokus på baggrunden for nazismens jødeforfølgelser og udviklingen i Tyskland 1933-1939, som har spillet en stor rolle i forbindelse med aktionen mod de danske jøder. En del af materialet omhandler også det tyske civilsamfunds reaktion og bevidsthed omkring, hvad der skete med deres jødiske naboer.

 

Derudover kan du også finde inspiration til tværfaglige temaer om Oktober '43, besættelsen og Holocaust.

 

 

 

Bidragsydere

Materialet til hvert fag er blevet udarbejdet af følgende gymnasielærere:

 

Billedkunst: Anna Stricker Pedersen fra Gribskov Gymnasium og Helle Danielsen fra Helsingør Gymnasium

Biologi: Thea Feld Nielsen fra Helsingør Gymnasium

Dansk: Ole Reiter fra Nærum Gymnasium

Fransk: Birte Dahlgreen, tidl. Marie Kruses skole, Grethe Due, tidl. Metropolitanskolen og Kirsten Kofoed, tidl. Gentofte Studenterkursus

Historie: Otto Rühl fra Helsingør Gymnasium og DIIS

Musik: Thomas Burø, tidl. underviser ved Auschwitzdagens workshops og nuværende lærer på Vallekilde Højskole

Psykologi: Ole Hartelius fra Helsingør Gymnasium

Religion: Otto Rühl fra Helsingør Gymnasium og DIIS

Samfundsfag: Kristian Gustavussen, Christianshavns Gymnasium og Henrik Tjørnelund, Øregaard Gymnasium

Tysk: Peter Langwithz Smith

 

Materialet er redigeret af:

Emilie Bang-Jensen, projektleder hos Humanity in Action Danmark

Otto Rühl, lektor i historie og religion ved Helsingør Gymnasium og undervisningskonsulent hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Cecilie Bjerre, historiestuderende ved Københavns Universitet og formand for Senior Fellow Association, Humanity in Action Danmark

Mette Kylsø, projektkoordinator hos Humanity in Action Danmark

 

 

Rettigheder www.oktober1943.dk

For nogle teksters og andre mediers vedkommende har det ikke været muligt at finde frem til den retmæssige rettighedsindehaver. Såfremt vi derved har krænket en eventuel ophavsret, er det utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

 

 

 

 

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark