Dansk

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Dansk

 

Holocaust og oktober ’43 er historiske begivenheder, som har aflejret sig i den kultur, vi lever i i dag. Både under og efter besættelsen er der blevet nedfældet artikler, digte, noveller, dagbøger, romaner og meget andet om den oplevelse det var at være vidne til anden verdenskrig. Dette materiale giver et utroligt indblik i den menneskelige oplevelse af Holocaust, som tal og statistikker kan have svært ved at belyse.

 

Dette dansk-materiale indeholder blandt andet artikler og digte fra illegale blade, der alle vidner om, hvor vigtigt det var at kunne udtrykke sig på trods af censur. Det indeholder også litteratur, der handler direkte om oktober ’43. Til sidst berør det erindringslitteratur om Holocaust.

 

Herinde kan du også finde et metodeafsnit, der kan give inspiration til, hvordan man kan gribe materialet an inden for danskfagets rammer.

 

 

De Frie Danske, nr. 3 årgang 1943. www.illegalpresse.dk

De Frie Danske

nr. 3, årgang 1943

www.illegalpresse.dk

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark