Litteratur

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Litteratur

 

 • Bak, Sofie Lene: Dansk Antisemitisme 1930-1945. Aschehoug 2004
 • Borchenius, Poul: Historien om de danske jøder. Spredt blandt folkeslagene bd.4. Fremad Forlag 1968
 • Det mosaiske Troessamfund. Det jødiske samfund i Danmark. Udgivet af MT 1996
 • Fuglsang-Damgaard, H: Fra skyttegrav til bispestol. Frimodts Forlag 1975. (Heri afsnittet ”Jødeforfølgelsen” s.175 ff)
 • Lausten, Martin Schwarz: "Antijudaisme i den danske kirke, et historisk rids." I Antisemitisme i Danmark, red, af
 • Michael Mogensen. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 2001
 • Lausten, Martin Schwarz: Jødesympati og jødehad i Folkekirken. Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20.århundrede til 1948. Forlaget Anis, København 2007
 • Melchior, Bent: Jødedommen – en tekstcollage. Gyldendal 1977.
 • Nielsen, Peter Boile: Jødisk eksistens. Indfaldsvinkler til moderne jødedom. Gad Forlag 1999
 • Schjørring, Jens Holger: "Protestantisme og antisemitisme. Overvejelser om udviklingen 1933-1945 i hhv. Tyskland og Danmark." I Antisemitisme i Danmark, red, af Michael Mogensen. Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier 2001
 • Weinholt, Karin: Jødedommen – en udfordring. Gyldendal Undervisning 1997

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark