Materiale

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Materiale

 

Den naturvidenskabelige metode

Der kan findes mange eksempler på, hvordan nazisternes prøvede at gøre deres racelære – baggrunden for Holocaust og dermed også aktionen mod de danske jøder i oktober 1943 – videnskabelig.

 

Et eksempel derpå er dette uddrag fra Adolf Hitlers "Mein Kampf" fra kapitel 11: Folk og Race(1) og kilde 6 i K.C: Lammers’: ”Vejen til Auschwitz”: ”Streichers rabiate antisemitisme.”

 

For at kunne tage stilling til påstandene i disse og mange andre tekster, er kendskab til den naturvidenskabelige metode vigtig. Her kan du læse i AT-bogen ”Primus 1” fra Systime eller andre AT-grundbøger. Primus ser på side 69-73 på spørgsmålet ”Hvad er naturvidenskab” og side 86-87 på spørgsmålet om, hvorvidt naturvidenskaben er neutral og værdifri.

 

Genetik og eugenik

Det var i høj grad efter genopdagelsen af de mendelske arvelighedslove i begyndelsen af 1900-tallet, at interessen for eugenik (racehygiejne) steg voldsomt og lagde fundament for nazisternes raceideologi.

 

I den forbindelse er det vigtigt at se på de genetiske grundbegreber så som kromosomer og DNA. Se f.eks. ”Biologi til tiden” s. 101-104 og 150-151 eller ”Biologibogen” s. 206, 216-18 + 227. Herefter kan man se på étgens-udspaltning, f.eks. ud fra ”Biologi til tiden” s. 106-07 eller ”Biologibogen” s. 207-211.

 

Hvis du vil arbejde med racehygiejne i Tyskland og Danmark, har historikeren Frederik Kruse lavet et undervisningsforløb(2), hvor han forklare, hvad racehygiejne er. Det samme gør Jacob Halvas Bjerre i kapitel 2: "Nazismens Raceideologi" i sin bog "Holocaust". Du kan også læse, hvad den danske socialdemokratiske politiker og senere minister K.K. Steincke mente, man skulle tage hensyn til i indretningen af ”Fremtidens forsørgelsesvæsen” (1920)(3)

 

I april 1933 indføres ”Arierparagraffen” i Tyskland (se Lammers tekst 3), og den 14. juli samme år indføres en lov om sterilisation. I 1935 kommer ”Nürnberglovene”, som definerede, hvem der var jøde, og gjorde det legalt at diskriminere imod dem. Disse love lægger op til spørgsmålet: Hvem er jøde? Definitioner af 'jøde', 'halvjøde' og 'kvartjøde' lægger op til, at dette kan afgøres ved biologiske metoder – ved hjælp af blodet.

 

(1) Jacob Halvas Bjerres ”Holocaust”, http://www.his2rie.dk/index.php?id=kilder_holocaust

(2) Frederiks Kruse: "Racehygiejne i Tyskland og Danmark", http://www.folkedrab.dk/sw82947.asp

(3) Jacob Halvas Bjerres ”Holocaust”, http://www.his2rie.dk/index.php?id=kilder_holocaust, Tekst_6_Karl_Kristian_Steincke.

 

Opgave:

Prøv at bruge de naturvidenskabelige metoder på skemaet

 

Nazisterne talte også meget om, at Darwin jo havde påvist, at de stærkeste – altså den såkaldte ariske race, ifølge deres ideologi – ville være den, der overlevede ”kampen mellem racerne”. I biologi kan man derfor også arbejde med menneskets opståen, dvs. evolutionsteorien. Litteratur hertil kan være ”Den store danske Encyklopædi” – også på nettet som ”Den store Danske” – se opslaget om racer og artiklen ”Lamarck, Darwin og evolutionsteorien”

 

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark