K. B. Madsen

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

K. B. Madsen

 

K.B. Madsen er mere konkret i sin beskrivelse af, hvad der får det enkelte menneske til at handle. Han opstiller følgende tre modeller:

 

 1. Det behovsbestemte menneske: Menneskets adfærd er i første række bestemt af biologiske behov (sult, tørst, sex), dvs. indre incitamenter.
 2. Det belønningsbestemte menneske: Mennesket adfærd er i første række bestemt af ydre incitamenter for eksempel kontakt med andre mennesker og konkurrencesitua¬tioner. Det belønningsbestemte menneske kan motiveres til at arbejde med løfter om belønning (positive incitamenter), men også trusler om straf og andre sanktioner kan motivere mennesket til at yde sit ypperste, selv om det ikke er i overensstemmelse med de demokratiske principper, vi normalt hylder.
 3. Det aktivt skabende menneske: Her er det atter de indre incitamenter, der er årsagen til menneskelig handling. Der sættes fokus på vort behov for aktivitet, påvort behov for at udnytte og udvikle vore muligheder i skabende og intellektuelt arbejde.
  • Bevægelsestrangen, tilfredsstilles ofte gennem det daglige arbejde, men sker dette ikke kan sport dække behovet. Børns leg er også et eksempel på samme. Der er tale om et motorisk aktivitetsmotiv.
  • Sansetrangen har et sensorisk aktivitetsmotiv.
  • Skabertrangen, ikke kun den store kunstneriske, men i det hele taget vores behov for at udfolde os (kreativt) på områder, hvor vi føler os rimeligt kvalificerede, har et hjernemæssigt aktivitetsmotiv. Dette sidste er dog ikke entydigt, denne trang kan også være båret frem af motiver, der anvender motoriske, sensoriske og auto¬nomt-hormonale aktivitetsformer.
  • Spændingstrangen viser sig for eksempel i vort behov for at gå i teatret, i biografen, tage ud at rejse og i det hele taget at forlyste os.

 

Prøv igen, når I konfronteres med en eller anden menneskelig handling, at bestemme i hvilken af K.B.Madsens modeller, den befinder sig i.

 

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark