Litteratur

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Litteratur

 

Litteratur

 • Hanna Arendt: Eichmann i Jerusalem: Ondskabens Banalitet. Gyldendal, 2008.
 • Staf Callewaert: Kultur, Pædagogik og Videnskab. Habitus-begrebet og praktikteorien hos Pierre Bourdieu. 2. udgave, Adademisk Forlag, 2001.
 • Niels-Birger Danielsen: Werner Best – Dansk Rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-45. Politiken, 2013.
 • Torben Jørgensen: Stiftelsen. Bødlerne fra aktion Reinhardt. 3. udgave, Informations Forlag, 2011.
 • Hans Kirchhoff: Den gode tysker – G.F. Duckwitz – De danske jøders redningsmand. Gyldendal, 2013.
 • Peter Øvig Knudsen: Birkedal. 2. udgave, Gyldendal, 2006.
 • Rolf Kuschel og Faezeh Zand: Ondskabens Psykologi. Frydenlund, 2004.
 • K.B. Madsen: Motivation, drivkraften bag vores handlinger. Munksgaards Forlag 1968
 • A.H. Maslow: Motivation and personality. 3. udgave, Pearson, 1997.
 • Peer Mylov: ”Teorier i og om praksis”. Bidrag i: Jens Bjerg (red).: Pædagogik – en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag 2003
 • Anthony Storr: Det umenneskelige menneske. Hans Reitzels Forlag, 1995.

 

Andre teoretikere, der kan være værd at studere nøjere:

 • Stanley Milgram
 • Philip G. Zimbardo
 • Carl Goldberg
 • Albert Bandura
 • Zygmunt Bauman
 • Arthur G.Miller

 

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark