Introduktion

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Religion

 

Oktober '43 kan i faget religion angribes fra flere forskellige vinkler.

 

Den første er forholdet mellem jødedom og kristendom generelt, idet man kan starte helt tilbage til de 4 evangelier og se, hvordan de andre jøder skildres her. Men også den middelalderlige antijudaisme og Martin Luthers skrift mod ”Jøderne og deres løgne” er oplagt.

 

Den anden er de specielle danske forhold, hvor den danske folkekirke med hyrdebrevet fra de danske biskopper officielt protesterede mod aktionen og dér talte om Guds ejendomsfolk, Israel, og om at forfølgelsen af jøder stred mod den kristne menneskeopfattelse og næstekærlighed.

 

Den tredje er spørgsmålet om religion efter Holocaust: Hvordan påvirker opholdet i Theresienstadt de danske jøder og deres forhold til religion? Hvordan kan man stadig tro på en barmhjertig Gud efter Holocaust?

 

I arbejdet med alle tre emner vil det selvfølgelig være tekster, man arbejder med. I dette materiale bringes

  • en kort historisk oversigt over den jødiske menighed i Danmark
  • en beretning om Christian X.'s besøg i synagogen i 1933
  • tre korte uddrag fra Martin Schwarz Laustens bog ”Jødesympati og Jødehad i Folkekirken”
  • biskoppernes hyrdebrev fra 3. oktober 1943
  • en prædiken fra søndagen efter.

     

 

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark