Samfundsfag

Oktober 1943

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Samfundsfag

 

Der er flere oplagte emner, hvis man vil arbejde med aktionen mod de danske jøder i oktober 1943 i et AT-forløb og have samfundsfag som det ene af de to fag.

 

Et emne kunne være spørgsmålet om integration, assimilation og segregation. Når de danske jøder i oktober 1943 mødte en meget stor opbakning fra den omgivende befolkning, hang det så sammen med de danske jøders status i samfundet, efter at nogle af dem havde rødder i Danmark tilbage til 1600-tallet ?

 

Et andet emne kunne være de demokratiske rettigheder (respekt for mindretal) og menneskerettigheder: Overgrebene og forfølgelsen af 6 mio. jøder var stærkt medvirkende til, at FN´s folkedrabskonvention og konventionen om de universelle menneskerettigheder i december 1948 blev underskrevet.

 

Det er meget vigtigt under arbejde at holde sig klart, hvad det er, samfundsfag specielt kan bidrage med og have kernestofområderne for samfundsfag i baghovedet, når man går i gang med emnet.

Humanity in Action Denmark / www.humanityinaction.org/Denmark